HEALERS ON HEALING-

Berny Siegel (מפנקסיה של רותי אלון) לרפא זה למצוא את הדרך בה האדם יכול הכי טוב לתת אהבה לעולם. בדרך האינדיבואלית שלו מי שמכיר את הדרך שלו לתת אהבה יהיה

Read More »

מפנקסיה של רותי אלון

כף הרגל של שואבות המים מניעת העורף משיתוף פעולה רגיל מצריכה פיצוי של פעילות יתר מכל יתר חלקי הגוף.האגן והחזה מעורבים בגל ההתנעה באופן יותר מודגש מן הרגיל. וכמו כן

Read More »

מפנקסיה של רותי אלון

שואבות המים《הכוונה לאפריקאיות הנושאות משקל על הראש》 המיומנות המדהימה שלהן שהן יודעות באופן סלקטיבי לא להרשות לקטע חוליות העורף להשתתף בגל המתניע את הגוף בהליכה.מן העורף ולמטה השדרה, האגן, הרגליים

Read More »
Go up