HEALERS ON HEALING-

Berny Siegel (מפנקסיה של רותי אלון)

לרפא זה למצוא את הדרך בה האדם יכול הכי טוב לתת אהבה לעולם. בדרך האינדיבואלית שלו

מי שמכיר את הדרך שלו לתת אהבה יהיה בריא

הדרך למבוע האישי של נתינת אהבה: להקשיב באמת את המסר. ההשראה מתלמידים אמיצים. המודעות שכל אחד בן תמותה. לא מושלמים ובכל זאת מגשימים המסר. יושר, להודות בפגיעות, להסכים לשמוע כעס. כתרפיסט ללא התנשאות. תהליך ההתרפאות בדיאלוג וחווית למידה גם למורה וגם לתלמיד. לא לתת עצה שלא מגשימים לבד עבודה- כשיש מקום אחר שהיו מעדיפים להיות בו, כשזה כך לא רואה קליינטים. לא נחיה לעולם גם אם נאהב ונאכל ירקות אורגנים לכן כל רגע מלא במה שבאמת רוצים.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go up