Newsletter

מבט פריפריאלי-(מפנקסיה של רותי אלון)

מבט פריפריאלי להסתכל על משהו בלי לראות בברור, ולהבחין במשהו גם מימין. משמאל. מלמטה. מלמעלה.להעביר ההבחנה במעגל סביב מבלי להזיז עיניים או ראש. להסתכל בנקודה רך. להעביר מבט מעליה ועדיין

Read More »

אוסף רשימות-(מפנקסיה של רותי אלון)

פרנסיסקו וורלה פילוסוף ביולוגי קראתי הרבה ספרים. שמעתי את פרנסיסקו וורלה פילוסוף ביולוגי. תאוריות של באוס(?) ופזי. זה לא מה שבהכרח מביא לדעת לעשות מה שאנחנו עושים. אני בטוחה יותר

Read More »

Key principles in Movement Intelligence

The Movement Intelligence approach, is based on 10 key principles that guide its approach to movement and learning. These principles are as follows: 1.Embodied anatomy: The first principle of Movement

Read More »

HEALERS ON HEALING-

Berny Siegel (מפנקסיה של רותי אלון) לרפא זה למצוא את הדרך בה האדם יכול הכי טוב לתת אהבה לעולם. בדרך האינדיבואלית שלו מי שמכיר את הדרך שלו לתת אהבה יהיה

Read More »
Go up