מבט פריפריאלי-(מפנקסיה של רותי אלון)

מבט פריפריאלי

להסתכל על משהו בלי לראות בברור, ולהבחין במשהו גם מימין. משמאל. מלמטה. מלמעלה.
להעביר ההבחנה במעגל סביב מבלי להזיז עיניים או ראש.

להסתכל בנקודה רך. להעביר מבט מעליה ועדיין לראות אותה. כנ”ל בכל צד. לעבור מסביב עם העיניים והראש ועדיין לראות את הנקודה באמצע.

להביט קדימה בלי לראות בדיוק מה שרואים.
ביד ימין ימינה לנפנף האצבעות . להבחין אם מבחינים.כמה אפשר לקחת את היד ימינה ועדיין לראות. כנ”ל בשמאל. כנ”ל שתיהן יחד. כנ”ל שתיהן יחד בשינוי מיקום.

הקשר של מדיטציה ובהייה. ראיית אורה [הילה].
דיאגנוזה.עיניים מקשיבות. פיליפינים דרך סדין.
טום בראון- לגעת בצבי (שרואה רק תנועה).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go up