המפגש לכבודה ולזכרה של רותי אלון ידחה מפאת מזג האויר הסוער. אתכם הסליחה ט”ו בשבט שמח🌿🌷🌿🌷🌿

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go up