מפנקסיה של רותי אלון

שואבות המים《הכוונה לאפריקאיות הנושאות משקל על הראש》 המיומנות המדהימה שלהן שהן יודעות באופן סלקטיבי לא להרשות לקטע חוליות העורף להשתתף בגל המתניע את הגוף בהליכה.מן העורף ולמטה השדרה, האגן, הרגליים

Read More »
Go up